Wilaya d’Alger

(06 Laboratoires étatiques)   

Wilaya d’Adrar

(03 Laboratoires étatiques)

Wilaya de Mila

(05 Laboratoires privés)

Wilaya de Relizane

(03 Laboratoires étatiques)

 Wilaya de Biskra

(01 Laboratoire étatique)

Wilaya de Bouira

(01 Laboratoire privé)

Wilaya de Skikda

(01 Laboratoire étatique)

Wilaya de Constantine

(01 Laboratoire étatique)

Wilaye de Djelfa

(01 Laboratoire étatique)

Wilaya d’El Oued

(01 Laboratoire privé)

Wilaya de Blida

 (02 étatiques, 03 privés Kits d’analyses)

Wilaya de Tiaret

(02 Laboratoires étatiques)

Wilaya de Ghardaia

(01 Laboratoires étatique)

Wilaya d’Illizi

(04 Laboratoires étatique)

Wilaya de Khenchla

(01 Laboratoire privé)

Wilaya de Medéa

(01 Laboratoire privé)

Wilaya d’oum El Bouaghi

(01 Laboratoire étatique)

Wilaya de M’sila

(01 étatique, 03 privés)

 

Wilaya de Mostaganem

(01 Laboratoire étatique, 01 privé KITS)

 

Wilaya de Sidi bel abbes

(01 Laboratoire étatique, 03 privés)